Sitede Ara

Basınç Şartelleri

Basınç şartelleri, sıvı veya gaz akışındaki basıncı kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan hassas cihazlardır. Endüstriyel tesislerde, su sistemlerinde ve birçok uygulama alanında güvenilir basınç kontrolü sağlamak amacıyla kullanılırlar.

 
  • Ürün Açıklaması

Basınç şartelleri, sıvı veya gaz akışındaki basıncı kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılan hassas cihazlardır. Endüstriyel tesislerde, su sistemlerinde ve birçok uygulama alanında güvenilir basınç kontrolü sağlamak amacıyla kullanılırlar.